Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Vaste Vrijwillige Bijdrage
Categorie: Organisatie

kerkbalans

Het wordt spannend of wij de begroting wel halen dit jaar.

Stand van de VVB per 1 oktober 2013
Begroot dit jaar: Euro 140.000
Ontvangen:         Euro 104.788

We hebben zeg maar nog zo’n 35.000 Euro te gaan.
Mocht u uw toegezegde bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan vragen wij u om dit alsnog te doen.
Bankrekening 69.95.41.646 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord.

Het komt weleens voor dat er onterecht een aanmaning wordt verstuurd,
indien dat het geval is of u heeft andere vragen over de VVB dan kunt u contact met mij opnemen.

Bert Meijvogel, Kerkrentmeester.
Email: kerkrentmeesters@openhof-ommoord.nl
Tel:   010 – 251 89 60