Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Fotoverslag dienst in vieren 18november
Categorie: Verslag activiteit