Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
In memoriam Jan Walraven 1932-2012
Categorie: Nieuws

Knollenland

bomen
deed hij graag
geworteld in het groen
met wijdvertakte verhalen
in zijn
meest goeden doen

laat de bossen zingen en
de bloemen bloeien voor hem
in het paradijs

zijn praatstoel
kraakt
nog heel lang
na

Rotterdam, 9 november 2012 Guus Koelman