Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Stiltehoek 2
Categorie: Column

Onze laatste column op de website onder de titel “Hoe Open is Open Hof”, in het laatste nummer van Open Hof Nieuws genaamd “Stiltehoek”, heeft geleid tot een nadere gedachtewisseling.

In het stukje spraken we onze zorg uit over de beperkte mogelijkheid om een kaarsje te branden bij de Maria-icoon in de stiltehoek buiten de momenten dat er diensten zijn in de kerkzaal.

Wij vonden de regels die het bestuur daarvoor hanteert te streng en we opperden daarbij de vraag of er geen praktische oplossing mogelijk is voor de praktische problemen.

Wel realiseren we ons dat het voor de dienstdoende beheerders lastig is om mee te lopen met mensen die een kaarsje willen opsteken. Zij hebben andere taken. Dit probleem zou voor een deel kunnen worden ondervangen wanneer die beheerders op een beperkte manier assistentie zouden krijgen. Dan zou het mogelijk zijn om op bepaalde dagen de kerk daarvoor gedeeltelijk open te stellen.

Dus is het de vraag wie er bereid is een dagdeel(tje) aanwezig te zijn in de ontmoetingsruimte om gastheer of gastvrouw te zijn voor diegenen die even de kerkzaal in willen, voor een gebed, een kaarsje, of beide.

Wanneer u ons daarmee wilt helpen horen we het graag.

Uiteraard  zal er verder nagedacht worden hoe dit precies uit te werken en er publiciteit aan te geven.

Jan en Mieke Nuijten (010-4204500) (jaminuijt@gmail.com)