Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Bekoring, verzoeking?
Categorie: Column
ONZE VADER 9
 
…en leid ons niet in bekoring, …breng ons niet in verleiding, …maar red ons van het kwaad, …verlos ons van de Boze.
1.Jezus laat ons hier ‘stevige’ woorden bidden. Je zou er zelfs enige dreiging in horen doorklinken.
Bekoring, verleiding is ‘ernstiger’ dan beproeving.We kunnen de Heer bidden, zoals in ps 26: ‘beproef mij, Heer, en toets mij, doorgrond mijn nieren en mijn hart.’ Dan bidden we in vertrouwen en stellen we ons volkomen kwetsbaar op tegenover God. Hij mag ons doorlichten, want Hij zal ons niet laten vallen.= Sta ik zó wel eens voor God? Hier ben ik, maak mij transparant, zie, Heer, wie ik ben, en dat ik ook zelf mag zien wie ik ben in uw ogen.
2. Leid ons niet in bekoring / beproeving zou hier ook kunnen slaan op het besef, dat wij mensen ons fundamenteel van God af zouden kunnen keren.Niet, dat God zou pogen ons van Hem los te maken, maar dat Hij ons er voor behoed niet in een situatie te komen waar wij voor zo’n fatale keuze komen te staan. Abraham kwam voor de keuze te staan kies ik voor gehoorzaamheid in geloof aan Gods trouw of kies ik voor mijn zoon Isaak. (Gen. 22)
. Na zijn doop door Johannes werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef te worden gesteld. Hier komen drie fundamentele bekoringen tersprake, – die niet alleen van Jezus’ tijd zijn maar van alle tijden- : brood alleen of Gods Woord; religieuze overmoed, (sprong van de tempel: de engelen vangen je wel op); streven naar zoveel macht dat de mensen je adoreren als een god.
. Ook kunnen we denken aan de tijd waarin wij-zelf leven: 24% van de mensen geloven in God, 36% geloven in IETS = ietsisten, 26 % agnosten: we weten het niet of er een Ggod is; 14% atheïsten.Soms kan de gedachte je bekoren, dat je achter loopt of dom bent, dat je in God gelooft.
= Ben je wel eens bang voor deze bedreigende bekoring?
= Welke betekenis heeft de kerk, de geloofsgemeenschap voor je waar het je geloof, je vertrouwen in God, in Jezus Christus betreft?
3. Hebben we iets aan de woorden van Paulus? (1 Kor 12-).
“Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten, dat u ven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.”
 
Pastor Gerrit Toussaint is emeritus voorganger van Open Hof
 Illustratie van Salvador Dali uit Pater Noster
 
 
 
 
 
Meditatie 8 juni 2011, in het Stiltecentrum van “Open Hof” –
D i t i s d e l a a t s t e m e d i t a t i e o v e r h e t Onze Vader

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie op “Bekoring, verzoeking?”

  1. Ineke bergers schreef:

    Bijzonder Om op deze wijze in het verleden terug te zijn