Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Vrijwilliger in Open Hof
Categorie: Organisatie

Open Hof, een blijvend en levendig huis!                              

Beste mensen,

Voor velen van ons is Open Hof een plaats van ontmoeting en van activiteiten. Dat merk je op allerlei manieren, zoals het meewerken aan de bazaar, achter het buffet de gasten bedienen, liedboeken uitdelen of wat dan ook. Het is een levendige plek. Het nieuwe gebouw helpt ons daar echt bij. Het is niet voor niets, dat je in de  ´ontmoetingsruimte´ binnenkomt! Het is fijn om bij zo’n gemeenschap te horen en er actief aan deel te nemen. De inzet is dan ook enorm.

Maar …
er is ook een andere kant. Kort gezegd: de kerk leeft wel door de Geest, maar niet van de wind. Er is een huishoudboekje dat moet kloppen. Nu klopt het nog, maar hoe wordt dat later?
We zien de vergrijzing toenemen en het aantal leden verminderen. Daardoor loopt het inkomen terug. Gaan we het straks nog redden?
Voor hun voortbestaan zijn we afhankelijk van  verschillende geldbronnen (zie hieronder). Eén ervan is Open Hof.

Het gebouw
We proberen op allerlei manieren de verhuur uit te breiden. In de achterliggende jaren hebben we dat kunnen bolwerken met vele vrijwilligers, maar we komen nu op het punt dat we het met één beheerder en de huidige vrijwilligers niet redden.
Daarom stellen de besturen zichzelf én U  de vraag: wie kan en wil er (nog meer) meedoen? We willen namelijk ook voorkomen dat onze vrijwilligers en de beheerder te zwaar belast worden.

Waag de stap!!
Wij zijn al reusachtig geholpen als u één ochtend, middag of avond komt meedoen! Al is het maar één maal per maand! Misschien samen met iemand anders!?
Of, als u al meewerkt, probeer iemand anders ook enthousiast te maken! Er is vooral behoefte aan hulp bij het schoonmaken en, overdag zowel  als ’s avonds, bij het buffet.
Wie al meedoet weet dat samen werken heel plezierig kan zijn en zeker geen verloren tijd is. En natuurlijk: vele handen maken licht werk!

Het bestuur van het R.K. Vicariaat Ommoord – Zevenkamp
De kerkenraad van de wijkgemeente Open Hof-Ommoord
juni 2015


Hoe komen de kerken aan hun inkomsten ?

 1. Vrijwillige bijdragen.
  Hier gaat het om vanouds bekende zaken: collectes en de vrijwillige bijdragen (kerkbalans) van de kerkleden  Maar dat aantal leden loopt terug en daarmee allicht ook de inkomsten.
  Hiervan moeten de vele diverse kerkelijk activiteiten betaald worden en ook de personen die in dienst zijn van de kerk. Verder is er ook nog een gebouw dat onderhouden moet worden, nu en in de toekomst. Dan komen we bij een verschil met vroeger: met alléén vrijwillige bijdragen redden we het niet!
 1. Het verhuur van de zalen en de inkomsten van het buffet.
  Er wordt hard gewerkt om Open Hof als een gebouw te presenteren waar men welkom is. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Kerken Ommoord, die namens de kerken het gebouw beheert. Het resultaat is goed en kan dat met ieders inzet blijven.
 1. De opbrengsten van de bazaar.
  Op dit moment mogen we niet anders dan bijzonder dankbaar zijn voor de inzet en de opbrengsten. Het ene deel hiervan wordt opzij gezet als reserve, om in de toekomst groot onderhoud te kunnen betalen (o.a. de lift, de verwarming, het dak). Het andere deel is voor bijzondere uitgaven, zoals nieuwe stoelen en (straks) nieuwe tafels.

Er is één woord dat voortdurend terugkomt: ‘vrijwilliger’. Vanuit onze betrokkenheid zetten we ons als geïnspireerde mensen op allerlei manieren vrijwillig in omdat het zinvol is, omdat we de bron waaruit we leven niet willen laten opdrogen: een levende gemeenschap met en vanuit een gebouw.


Wilt u meedoen of nadere informatie?
Neem contact op met:
Jan Groenendijk, emailadres: j.groenendijk@upcmail.nl; telefoon: 421 56 50
Gerard den Oudendammer, emailadres: gmdenoudendammer@hotmail.com; telefoon: 421 25 77