Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Anderen schuld vergeven
Categorie: Column

ONZE VADER  8.

Emeritus pastor van Open Hof, Gerrit Toussaint,    meditatie in stiltecentrum Open Hof op 11 mei 2011.

Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: vervolg van aflevering 7

Jezus gaat er vanuit, dat er schuld, schuldenaars zijn onder ons mensen, tegenover God en tegenover elkaar. Het overwinnen van schuld is een kernvraag in ons bestaan. De geschiedenis van de kerken/godsdiensten  staat er vol van. Van de staten trouwens ook.

Schuld roept vergelding op, een keten van vergeldingen vaak. Jezus lijkt hier te zeggen: schuld wordt alleen overwonnen door vergeving. Al zal hij niet ontkennen, dat erkénning van schuld helpt om vergeving mogelijk te maken.

-Heb je wel eens ‘vergeven’ in je leven; of schuld bekend? Wat betekende dat voor jou? Voor die ander?

“Als jij je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je daar dat je broeder/zuster iets tegen je heeft, laat dan je offergave op het altaar achter en ga je eerst verzoenen met je broeder/zuster, kom dan terug om je offergave te brengen”. (Mt 5,23-).

Dit zijn zeer indringende woorden van Jezus. Verzoening met elkaar, een goede onderlinge verhouding zijn belangrijker voor hem dan offers.

Je kunt wel proberen je te verzoenen maar je hebt het niet in je hand of de ander je poging tot verzoening aanneemt. Wat dan? Paulus zegt: ‘leef met iedereen in vrede voorzover het van jóu afhangt,’

Zoals ook wij vergeven…’  Niet ‘omdat’ wij vergeven. Daar ligt wel een spanning. We bidden om Gods vergeving. Zijn vergeving, die we ontvangen, wordt realiteit als wij zelf vergeven. Jezus geeft een voorbeeld van een man die tienduizend talenten schuldig was ( een onnoemelijk bedrag), zijn meester scheldt het hem kwijt, maar als hijzelf iemand, die hem honderd denariën (een minimaal bedrag) schuldig is, dwingt hem te betalen is de maat vol. Nu wordt hij toch bestraft voor die tienduizend talenten. ( Mat. 18 23-)

Misschien kunnen we zeggen, omdat we mogen geloven dat God ons vergeeft ontvangen wij de kracht om ook te kunnen vergeven.

-Iemand echt niet kunnen/willen vergeven…heb je dat wel eens beleeft?

-Als het over schuld/zonde/vergeving gaat…mis je de biecht wel eens?

Vergeven kan ook op wereldschaal spelen. We hebben er moeite mee dat veel immigranten uit Afrika, Azië naar Nederland komen. Maar als je bedenkt dat wij nu en in het verleden zwaar geprofiteerd hebben  van die Zuidelijke staten/volken door onze handel, kan je ook zeggen: ze komen terug halen wat wij genomen hebben. Stel dat Nederland en andere Europese landen dit ruiterlijk zouden erkennen en vergeving vroegen aan de Zuidelijke landen voor ons gedrag! Denk aan de waarheids- en verzoeningscommissie van bisschop Tutu.

 Illustratie uit Paternoster 1966 van Salvador Dali 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *