Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

Agenda

Gods navigatie of ónze tom-tom?

U wordt van harte uitgenodigd voor onderstaande
Welkom Open Deur
Kerkdiensten, die gehouden worden op zondagavond

Aanvang       : 19.00 uur
Samenzang  : vanaf 18.45 uur

2020
16 februari Ds. Dick Pranger
m.m.v.het Interkerkelijk Koor “INTERCESSION” o.l.v. Bernard Hoving.