Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

Agenda

Gods navigatie of ónze tom-tom?

U wordt van harte uitgenodigd voor onderstaande
Welkom Open Deur
Kerkdiensten, die gehouden worden op zondagavond

Aanvang       : 19.00 uur
Samenzang  : vanaf 18.45 uur

2019
6 oktober Ds. P. Vermaat
m.m.v. Christelijk Mannenkoor “Excelsior” o.l.v. Ilona de Kievit
Begeleider van Koor en Gemeentezang is de organist is Edwin Vooijs.
15 december Ds. ?
WODD/ Adventszangdienst met verzoekliederen
m.m.v. diverse koren en musici. (nadere aankondigen volgen)