Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Werkers in de Wijngaard
Categorie: Column

Kritische noot van Mieke en Jan Nuijten

De parochiekerk waarin ik en mijn kinderen werden gedoopt dateerde uit 1904 en was gebouwd in neogotische stijl. Aan de voet van de toren was een blinkende witmarmeren gedenksteen ingemetseld van circa een vierkante meter. Met gouden letters was daarop een inscriptie te waarop stond dat die toren was geschonken door Mejuffrouw de Meulemeester.

Daar kon niemand aan twijfelen ook in die tijd werd er aan sponsoring gedaan. Dat had duidelijk wat meer bescheiden gekund vond ik. Wellicht het ermee te maken dat de bouwpastoor tot haar familie behoorde.

Die bescheidenheid was er wel toen tijdens de Overdracht van de nieuwe Open Hof alle leden van de Bouwcommissie een mooie fles wijn ontvingen. Ze hadden het stuk voor stuk verdiend vonden we. Alleen kwam er ongemerkt toch weer wat oud zeer bij ons naar boven. We moesten n.l. denken aan de parabel uit Matteüs 20 (1-15) waarin Jezus vertelt hoe de landheer de werkers in de wijngaard allemaal op dezelfde manier beloonde ongeacht het aantal werkuren. Wij hebben dat altijd een onrechtvaardig systeem gevonden en tot nu toe hebben we het ook nooit goed willen begrijpen.

Immers ook bij de Bouwcommissie hebben de werkers van het laatste uur evenveel gekregen als de mensen van het eerste uur. En bijna ook evenveel, soms meer aandacht voor hun grote inzet. We begrijpen dat wel een beetje, want het is ook lastig om ieders inbreng op een evenredige manier te belonen. Want in dat geval had er op het podium een aanhangwagen met wijndozen moeten staan. Maar iemand die 13 jaar lang onafgebroken de kar trok, op de rails hield ondanks kritiek en toestanden, mag wat extra aandacht en beloning. We weten nog goed uit onze kostertijd hoe de man telkens weer hele of halve vakantiedagen opnam om met bouwers, architecten en instanties te kunnen overleggen.

Daarom brengen we hem een extra hulde met een extra flesje wijn, net als de voorganger die destijds met het voorstel kwam om met een projectontwikkelaar in zee te gaan.

Wie dat zijn weet u wel, maar we noemen geen namen, daar zijn we tegen.

2 Reacties op “Werkers in de Wijngaard”

  1. annelies schreef:

    mooi geschreven .

    natuurlijk de mensen van het eerste uur maar iedereen heeft zijn steentje bijgedragen

  2. Egbert van Rossum schreef:

    Met het geschrevene ben ik het helemaal eens en kan me daar volledig in vinden. Ik heb diep respect voor de mensen van het eerste uur!