Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Werkgroep zonder naam
Categorie: Activiteiten

Werkgroep zonder naam (hulp bij armoede)
Vertrouwenspersonen:
Ditty Straatman, Claus Weggeman, Renske Polhuys
Secretariaat: 06 12053805
Email: werkgroepzn@gmail.com

Doelstelling:Ondersteuning van mensen die, doordat ze al jaren van een minimuminkomen moeten leven of door andere oorzaken, in de problemen zijn gekomen. Ons motto is delen: “mensen, die voldoende hebben staan iets af voor mensen die aan het eind van de maand geen geld meer hebben om eten te kopen”

Hoe het begon:
Kerstfeest 1996. Een bliksemactie. Dat is de start van onze werkgroep. Na een voorzichtig begin groeit ons adressenbestand van lieverlee uit tot ongeveer zestig en kunnen we eerst vijfmaal, later zesmaal per jaar een pakketronde organiseren voor deze mensen.

Hoe komen we aan onze adressen?
De adressen krijgen we via onze pastores, via maatschappelijk werk, via de werkgroep Vluchtelingen Ommoord/Zevenkamp (VOZ), artsen en via Jeugdzorg.

Dertien jaar lang:
Al dertien en jaar lang houden we de mensen die betrokken zijn bij Open Hof in Ommoord en de Ontmoetingskerk in Zevenkamp op de hoogte van onze activiteiten. Steeds doen wij ook een beroep op hun financiële steun en op die van wijkgenoten. Die steun krijgen we altijd in ruime mate, want “ons kruikje” raakt nooit leeg en dat waardeert onze werkgroep ook heel erg.

Breder draagvlak:
Daarom schrijven we het laatste jaar ook in de wijkkranten van Ommoord en Zevenkamp over onze activiteiten en krijgen daardoor een breder draagvlak. Bovendien hebben we aan het begin van dit jaar een eenmalige waarderingssubsidie gekregen van de deelgemeente Alexander.

Dit jaar
Ons adressenbestand blijft draaien tussen de zestig en de vijf en zestig. Soms vallen er mensen af, die aangeven dat hun situatie veranderd is en het niet meer nodig hebben. Soms komen er weer mensen bij, die het wèl hard nodig hebben. Maar gezien de huidige recessie verwachten we dit jaar toch meer noodgevallen. De eerste tekenen krijgen we al van de stichting Jeugdzorg, die meldt dat er kinderen zonder ontbijt op school komen

Hoeveel geld is er nodig?
Uitgaande van 65 adressen hebben we tussen de € 3500,– en € 4000,– nodig per boodschappenronde en dat 6 maal per jaar. Tot nu toe is ons dat gelukt, dankzij de vele goede gevers.

Helpt U ons ook helpen???

U doet dat door regelmatig geld over te maken op gironummer 760 94 94, ten name van de Werkgroep Zonder Naam of door extra boodschappen te doen zoals: koffie, thee, rijst/macaroni/spaghetti/aardappelpuree, pastasauzen, houdbaar broodbeleg (zoet en hartig), waspoeder. De boodschappen kunt u elke werkdag kwijt van 10.00 tot 11.30 uur bij de telefoonpost in Open Hof, behalve donderdag. In Zevenkamp brengt u deze , na telefonisch overleg. (telefoon 456 65 24) bij Rowine den Hertog, Jagersmeer 42.

Namens onze werkgroep alvast hartelijk bedankt!