Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp
Categorie: Activiteiten

 

voz

Vluchtelingen hebben noodgedwongen afscheid moeten nemen van hun land en hun familie. Het is lastig voor hen om van een vreemd en onbekend land een nieuw thuis te maken. Daar kunnen ze best hulp bij gebruiken. De vrijwilligers van Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) houden zich bezig met de ondersteuning van vluchtelingen door het bieden van een luisterend oor, hen wegwijs te maken in de wijk en waar mogelijk praktische hulp te geven. VOZ houdt twee keer per maand een spreekuur – het steunpunt in Open Hof.
Daarnaast geven enkele vrijwilligers individuele taalsteun bij vluchtelingen thuis en organi-seert VOZ enkele keren per jaar activiteiten voor kinderen. VOZ treedt waar nodig ook in contact met de politiek. Het werk van VOZ wordt ondersteund door de kerken van de Open Hof.

“Ik vind bezig zijn met vluchtelingen nuttig, maar het is ook leuk. Je ontdekt dat je iets betekent voor mensen. Als vrijwilliger lever je een zinvolle bijdrage aan de inburgering van vluchtelingen. Want je helpt ze zich thuis te voelen. Voor mij ging er een wereld open.”

Informatie over het andere werk van
Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp
kunt u krijgen bij:

Paul Bergmans, tel 010 – 220 34 91,