Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp
Categorie: Activiteiten

 

voz

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) wil vluchtelingen steunen bij het thuisraken in hun nieuwe omgeving. De vrijwilligers willen daar graag aan bijdragen, want vluchten doe je niet zomaar. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die van de gemeente een woning gekregen hebben in onze wijken.

VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK-parochie St. Christoffel. Vanaf haar begin in 1994 heeft VOZ met ruim vijfhonderd vluchtelingen contact gehad.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur heeft VOZ een spreekuur (op afspraak) in de Open Hof kerk, Hesseplaats 441 (3069 EA).

Vluchtelingen kunnen bij daar terecht voor:
. uitleg van brieven van instanties en het invullen van formulieren;
. informatie over ziektekostenverzekeringen, toeslagen, gemeentelijke belastingen, inburgering enz.;
. hulp bij het contact met instellingen.

VOZ heeft een noodfonds voor acute hulp bij onvoorziene uitgaven, in de vorm van een lening of een gift.

Andere, kleinschalige, activiteiten van VOZ zijn: het fietsenplan, uitstapjes, taalsteun en eenvoudige computerhulp.

Wilt u contact met VOZ, dan kunt u bellen of mailen naar:

Paul Bergmans     06 – 2055 2965            e-mail: ripa@planet.nl
 
U kunt mee komen helpen of ons noodfonds steunen:

NL 44 INGB 0008 2868 11

t.n.v. Steunpunt VOZ,

o.v.v. noodfonds