Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Pastor Toussaint over nieuwe kerk
Categorie: Column

 

GEEST EN WAARHEID
Jerusalem-Garizim-Open Hof

U kent het beroemde gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob. ( Johannes 4 vers 4 t, 42) Als ze beseft dat Jezus een bijzonder mens is, een profeet, stelt ze de vraag die voor Judeeërs en Samaritanen heel spannend was: ‘Heer, onze  voorouders hebben op die berg daar (Garizim) God aanbeden, maar volgens jullie is Jerusalem de plaats waar men moet aanbidden.’

‘Geloof me’, is het antwoord van Jezus, ‘er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. God is Geest en zij die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’

De plaats, het gebouw in Jerusalem of op de Garizim is van minder belang lijkt Jezus te zeggen…Maar onze nieuwe Open Hof dan?

We mogen er blij en dankbaar om zijn, maar ook nu blijft het antwoord van Jezus rechtop staan: ‘de Vader aanbidden in geest en waarheid.’ Dat is het hart van ons gebed en leven als christen. En dat is niet gebonden aan welke plaats of gebouw ook.

Onze kerk kan een plaats zijn waar we samen-komen om God te aanbidden met alles wat we hebben aan liederen, gebed, Woord, stilte, Eucharistie en samen-zijn als broeders en zusters. Waar we aangeblazen worden door de Geest,

zoals we bidden in één van de Tafelgebeden: ‘Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.’

De drive van de heilige Geest echter wordt niet gestopt door kerkmuren, maar wil er dwars doorheen naar overal waar wij tussen mensen wonen, leven, werken. Als levende stenen kunnen wij de tempel zijn, de ruimte waar God aanwezig is.

De Geest van de Heer is een geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig leven, van kennis en eerbied voor God. Rechtvaardigheid ten aanzien van de armen. (Jesaja  11 vanaf vers 2) Levende vanuit deze geest, de Geest van Jezus Christus, leven wij in de waarheid

Bidden wij dat we de Open Hof tot een spiritueel (spiritus = geest) centrum maken van waaruit de drive van de heilige Geest ons stuwt naar de Vader en naar onze medemensen binnen en buiten de Open Hof.

Gerrit Toussaint