Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

Over de stichting

nieuwekerk
Het doel van de Stichting Open Hof Muziek

De Stichting Open Hof Muziek heeft als doel het bevorderen van muzikale activiteiten in Rotterdam-Oost.
Onder de deskundige leiding van Willem Blonk organiseert de stichting al sinds 1986 maandelijks op de 2e WOENSDAG van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) marktconcerten tijdens de wekelijkse markt in Rotterdam-Ommoord.
De Stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Rotterdam.

Gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten krijgen hier de kans zich te ontplooien en podiumervaring op te doen. De marktconcerten beginnen om 11.00 uur en duren ruim een half uur. De entree is altijd gratis, maar om de kosten te dekken wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Op zondagavond worden er regelmatig concerten georganiseerd waarbij diverse koren en professionele musici uitgenodigd worden. Hierbij wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod. Ook de entree voor deze avondconcerten is in de meeste gevallen gratis met na afloop een collecte.  In enkele gevallen is de Stichting genoodzaakt een toegangsprijs te vragen vanwege de hoge kosten en het vereiste van de subsidieverstrekker indien op deze een beroep moet worden gedaan. Aanvang van de avondconcerten: 19.00 uur.

anbi-logo1

De Stichting Open Hof Muziek staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De met betrekking tot die status benodigde informatie vindt u hier.