Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

Concertagenda 2019

Marktconcerten: woensdagmorgen 11.00 – 11.30 uur (entree vrij, collecte na afloop)

Met Willem Blonk als solist of begeleider

 

13 februari Piano, orgel, zang: met Alexander Chater naar Wenen
13 maart Bach op vleugel en orgel
10 april Heleen van der Sijs, muziek uit de 20e en 21e eeuw op diverse blokfluiten
8 mei Isabelle Osenau, solozang
12 juni Duo – concert met Jasper Witteveen, tenor en zeezeiler
11 september Ds. Lourens de Jong, fluit en saxofoon
9 oktober Seylsteen Ensemble – vocaal kwintet
13 november Willem Blonk solo, gevarieerd programma
11 december Barokensemble Camerata Capelle en Cora Mulder, orgel
8 januari Nieuwjaarsconcert
Zondagavondconcerten (19 – 20.15 u, vrij entree en collecte, tenzij anders vermeld)
24 februari: Martin Boek, gitaar en Willem Blonk, orgel
7 april: Passie-concert door Toonkunstkoor Schiedam, m.m.v. orkest Camerata Delft en Arjen Leistra, orgel. Entree € 10 / € 5
7 juli: Zomerconcert met Christ the King Church Choir (Kampala, Oeganda), Koor Hemelbreed en Open Hof Cantorij in een unieke samenwerking.
29 september: Blaasoctet I fiati o.l.v. Sjef de Kort en Willem Blonk, toetsen
24 november: 25 jaar Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof – Jubileumconcert
22 december Kerst-orgelconcert door Willem Blonk, met samenzang en als soliste Glenda Ossekoppele, sopraan
De plaats: Open Hof, Hesseplaats 441 – Rotterdam Ommoord

 

Wilt u digitaal op de hoogte worden gehouden van de concerten, mail dan naar hof@openhof-ommoord.nl.

De Stichting Open Hof Muziek staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Giften aan de Stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Bankrekening nummer NL14ABNA087.79.91.928 t.n.v. Stichting Open Hof Muziek, Rotterdam.

Zie ook www.openhof-ommoord.nl, klik bij ‘activiteiten’ ‘Stichting Open Hof Muziek’.