Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Onze Vader 6
Categorie: Column
Geef ons heden ons dagelijks brood.
 Je zou je kunnen voorstellen dat ons gebed begint bij ons eigen leven, bij wat wíj nodig hebben om te leven. Zo bidden we toch vaak ons vraag-gebed.Maar als Jézus ons leert bidden begint hij bij God, bij de Vader. Primair bidden we om zijn Naam, zijn Rijk, zijn Wil. Niet alleen omdat Hij de eerste is, maar ook omdat Jezus weet, dat als de Vader wordt geëerd, zijn Wil wordt gedaan, dat wij dan niet eens meer hoeven te bidden voor ons zelf, onze eigen levensbehoeften. Want als zijn Rijk is gekomen, is er genoeg voor ons allen, en delen we samen alles wat er is, want zó zijn we dan wel.Toch – zolang het Rijk Gods nog niet is gerealiseerd – mogen we bidden om wat we nodig hebben. Geef ons heden = vandaag ons dagelijks brood.Ons dagelijks brood, brood voor VANDAAG. Er wordt een groot vertrouwen verondersteld in dit gebed. Alleen om ons brood voor vandaag, bidden wij; niet voor dat van morgen of volgende week. Het manna in de woestijn mocht ook maar per dag geraapt worden, behalve op de dag vóór de sabbat.  Het lijkt een gebed voor bedelaars, die blij mogen zijn dat ze vandaag te eten hebben. We bidden ook niet om een welvarend leven, alsof Jezus ons, zoals hij zelf dat was, bescheiden in het leven wil zien staan.Het lijkt misschien een wereldvreemd gebed, zeker in deze tijd!   Van de andere kant als we bescheiden zouden leven, zou de aarde ook niet uitgeput hoeven te worden, zouden veel mensen en dieren een beter bestaan hebben. Geen kiloknallers, geen omgehakte bossen om nog meer sojaplanten…
Illustratie uit Paternoster van Salvadore Dali
  Dit sluit aan bij ONS dagelijks brood. We zijn nooit alléén als we het Onzevader bidden, ook al zegt Jezus (Matteüs 6: 6) ‘als jullie bidden, trek je dan terug in je huis en bid tot je Vader die in het verborgene is’. Ook als we alleen zijn is het: ónze Vader, óns dagelijks brood.Waar slaat dat ‘ons’ op? Je gezin, de kerkgemeenschap waar je bij wil horen, de stad, de wereld? Ik denk, dat er geen grens is aan dit gebed. Óns roept délen op.Het doet denken aan wat Jezus tegen zijn leerlingen zei toen zij suggereerden al die mensen weg te sturen om eten te kopen ‘Geven jullie hun maar te eten!’ (Marcus 6: 37). Misschien klinken deze woorden ook wel door in het Onzevader!?   Nog een eye-opener: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ zegt Jezus (Johannes 6: 48)Zit er in het Onzevader misschien ook nog een hint naar de Eucharistie?      Veel kerkvaders vonden van wel.= Hoe bid ik het Onzevader? Als ik óns brood zeg, bedoel ik dan óns of míjn?

= Zoek ik contact met de Vader als ik het Onzevader bid?

Meditatie-koepel  9 februari 2011
 

Pastor Gerrit Toussaint

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *