Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Onze Vader – deel 5
Categorie: Column

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

1.Het is een bescheiden bede tot God in het besef dat Hij/Zij-zelf zijn wil op de eerste plaats tot vervulling kan brengen.

We beseffen wel, dat wij, ieder van ons afzonderlijk, onze bijdrage kunnen leveren, maar we zijn ons bewust van onze beperkte mogelijkheden. Dat besef ligt ook uitgedrukt in de woorden ‘Deo volente’(DV) (als God het wil). En moslims zeggen ‘Insjala’, wat op hetzelfde neer komt. Maar ook als we deze woorden gebruiken zullen we tóch alles moeten doen waartoe we zelf in staat zijn.

In de hemel wordt de wil van God vervuld, zegt het Onzevader, zo zou het ook op aarde moeten zijn. Als Gods wil op aarde wordt vervuld hebben we de hemel op aard; is het Koninkrijk der hemelen op aarde gekomen. Beetje simpel gezegd: wat de engelen in de hemel doen, moeten wij, mensen, op aarde doen in de kracht van Gods Geest. Of: waar Gods wil geschiedt, daar is de hemel

2 De Bijbel zegt, dat de mens diep in zichzelf weet wat Gods wil is.

‘Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart’. (Ezechiël 31,33) Paulus gebruikt het woord ‘geweten’ als hij denkt aan die wet van God in je hart. En het geweten spreekt ook in het hart van niet-christenen. Maar dit ‘geweten’ dit medeweten van de Wet van God, kan onder het stof van je-eigen-gang-gaan, van politieke machtskeuzen enz. zoek raken. Dan maken we ons eigen geweten, dan zijn we zelf norm, ‘wil van god’

Toch wordt ‘de wil van God’, zoals uitgedrukt in onder meer de Tien Geboden, telkens weer uit het stof opgedolven. In de ‘Rechten van de mens’ horen we daarvan de echo.

Als de moeder en de broers van Jezus hem willen spreken geeft Jezus het nogal cru klinkende antwoord: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Dan wijst hij naar zijn leerlingen: ‘kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van mijn Vader in de hemel, die is mijn broer, en zuster en moeder (Matteüs. 12, 48) Geen beroep op familiebanden, op kerkbanden…

We komen in de ‘Zaligsprekingen’ ook ‘de wil’ van God op het spoor.

Zalig/gelukkig de armen van geest, de zachtmoedigen, mensen die hongeren naar de gerechtigheid,, de barmhartigen (Matteüs. 5,1)

· Wat resoneert er in je als je bidt: Uw wil geschiede…?

· ‘Het Onzevader geeft ons méér dan woorden, het zal ons bestaan vorm geven in de gezindheid van Jezus’. ( Benedictus XVI in ‘Jezus’).

· Heb je wel eens ervaren, dat je diep in jezelf wel wist wat je moest doen, wat ‘Gods wil’ was, maar dat je tóch je eigen wil volgde?

· Meditatie Koepel Open Hof 12 januari 2011

Illustratie uit Paternoster van Salvadore Dali

Pastor Gerrit Toussaint

Geboren in Berkel en Rodenrijs op 10 mei 1934. Als dertienjarige naar het kleinseminarie Hageveld, vervolg opleiding grootseminarie Warmond. Priesterwijding in 1959 door Mgr. Jansen te Rotterdam
Kapelaan in Noordwijkerhout. 1961-1964 vervolgstudie Rome.
1964 tot 1969 Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie,
1969 benoemingsadviseur bisdom 1977 Sabbatsjaar in Brazilië
1 mei 1978 Pastor Open Hof Ommoord
Mei 1999, met emeritaat. Incidenteel actief als voorganger. Leidt de meditatie/gebedsbijeenkomsten op de tweede en vierde woensdag van de maand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 Reacties op “Onze Vader – deel 5”

 1. Theo Roelofs schreef:

  Gerrit Toussaint is afgelopen zondag overleden 6 maart 2022. Hij was een super goede priester en heeft veel vrienden gemaakt op aarde en in Open Hof in Rotterdam Ommoord
  zaterdag 12 maart uitvaartdienst in Open Hof

 2. Ton Huntjens schreef:

  Het bericht is alweer van een aantal jaren geleden en ik weet niet of Gerrit Toussaint nog leeft. Maar als hij nog leeft, zou hij me dan kunnen informeren of zijn broer Guus nog leeft en zo ja, hoe hij te bereiken is. Ik ben met Guus op Hageveld omgegaan, heb daar goede herinneringen aan, maar ben hem uit het oog verloren.

  • G toussaint schreef:

   Aan ton huntjes. Ja Guus toussaint leeft nog. Ik schrijf dit op 8 maart 1922. Hoe komen we met elkaar in contact?

 3. wilma schreef:

  Dag Gerrit, toeval, of valt het een mens toe, las deze dag deze berichten, de wil van God?goede groet. Heb de laatste 15 jaar elke dag voor jou gebeden Moge de Heer van het Al met je zijn. Wilma