Privacy verklaring
De Gezamenlijke kerken van Open Hof  respecteren  de privacy van de bezoekers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Gezamenlijke kerken van Open Hof  committeren zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring willen de Gezamenlijke kerken van Open Hof     duidelijkheid scheppen in hetgeen de Gezamenlijke kerken van Open Hof  met uw persoonlijke gegevens doen. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

Persoonsgegevens
U kunt de website van de Gezamenlijke kerken van Open Hof   bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangen  de Gezamenlijke kerken van Open Hof uw persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de Gezamenlijke kerken van Open Hof  op deze wijze verzamelen, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Gezamenlijke kerken van Open Hof  
De Gezamenlijke kerken van Open Hof zullen uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Gezamenlijke kerken van Open Hof   hier wettelijk toe verplicht worden..

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van de Gezamenlijke kerken van Open Hof