Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
De Diaconie – PKN

Diakenen, wat doen ze eigenlijk? De meeste kerkgangers weten dat diakenen met de collectezak rondgaan, de rol van gastvrouw/heer vervullen bij aanvang van de dienst en meewerken aan de viering van het Heilig Avondmaal. Maar is dat alles wat de diaken doet? En moet je daar nu speciaal ambtsdrager voor zijn?
De zichtbare taken in de eredienst zijn natuurlijk belangrijk, maar diaken zijn heeft meer om het lijf.
Een aantal activiteiten die de diaconie organiseert of waar wij vanuit de diaconie bij betrokken zijn worden toegelicht onder het kopje activiteiten van de website.
Hieronder beperken wij ons tot de organisatie van de diaconie.

Organisatie
De protestantse wijkdiaconie van “Open-Hof” bestaat momenteel uit 5 diakenen, te weten: Dik Heuvelman, Marleen Teeuwen, Jan Huizer en Frans Weevers. Tannie Teeuwen is diaken met bijzondere opdracht.

Wij vergaderen maandelijks in een ontspannen sfeer.
Wij bespreken zaken die zich in onze wijk voordoen op o.a.

1. het gebied van Vluchtelingenwerk,
2. eventuele (hulp)vragen vanuit de wijk,
3. Jeugddiaconaat,
4. Armoedebeleid,
5. het project van het Werelddiaconaat.

Verder wordt er gerapporteerd over vergaderingen die wij hebben bijgewoond en waar wij naartoe zijn afgevaardigd, zoals het centrale college van diakenen, de  commissie eredienst, en de algemene kerkenraad.
Vele zaken hebben onze aandacht zoals u ziet.

Kerktelefoon
Voor wie niet aanwezig kan zijn bij de kerkdiensten in Open Hof, maar deze wel wil volgen, is een abonnement op de kerktelefoon mogelijk. Als u informatie hierover wilt hebben kunt u mailen naar de diaconie (diaconie@openhof-ommoord.nl).

Tot slot
De diaconie kan bij haar vele activiteiten altijd vrijwilligers gebruiken en natuurlijk zijn ook nieuwe ambtdragers welkom.
Hebben wij uw belangstelling voor de diaconie gewekt en zou u er wat meer over willen weten, laat het ons weten via diaconie@openhof-ommoord.nl. Wij vertellen u graag over ons werk!