Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof

Dienstenschema

12 december Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).
16 december
Derde Adventszondag
Open Hof 10.15 uur Oec. W. Bekedam, J. Korf en F. J. Timmers, oecumenische viering t.g.v. 50 jaar Oecumene in Open Hof.
Open Hof 19.00 uur Prot. F.J. Timmers, Welkom Open Deur Dienst. M.m.v. Chr. Koor Adonai.
23 december Open Hof 09.30 uur Prot ds. F. J. Timmers.
Vierde Adventszondag De Vijf Havens 10.30 uur Oec. E.A. van Halsema en M.J.S. Heikens, Kerstviering.
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
M.m.v. Oec. Seniorenkoor OH
24 december
Kerstavond
Open Hof 19.00 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering. Gezinsviering, m.m.v. Kindercantorij.
21.00 uur R-K R. Schoolenberg, Communieviering.
M.m.v. RK-Koor.
23.00 uur Prot. F.J. Timmers,
25 december Open Hof 09.30 uur Prot. F.J. Timmers. M.m.v. Open Hof Cantorij
Kerstmorgen 11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
M.m.v. RK-Koor.
30 december Open Hof 09.30 uur Prot. W. A. M. Kelder.
11.15 uur R-K F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.
31 december Open Hof 19.00 uur Prot. F.J. Timmers. Oudejaarsavond.
01 januari Pauluskerk, Capelle a/d IJssel 11.00 uur R-K Eucharistieviering o.l.v. Pastorale Team. Centrale viering
St. Christoffelparochie
06 januari Open Hof 09.30 uur Prot. A. de Kuiper.
11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
13 januari Open Hof 09.30 uur Prot. J.G. Amesz.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.

Informatie over de kinderdiensten vind u in het Open Hof Nieuws op pagina 4

Gastvoorgangers

Gastvoorgangers
Ds. Annemieke Kelder (1965) studeerde theologie aan de VU in Amsterdam.
Ze was gemeentepredikant in Zwammerdam en Hilversum en diaconaal predikant in Leiden.
Na de master geestelijke verzorging te hebben behaald aan de PThU in Utrecht, werkt ze
sinds 2011 als geestelijk verzorger in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Als predikant is ze verbonden aan de Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand.
Wat haar boeit in haar werk in het ziekenhuis zijn de ontmoetingen met mensen van
allerlei geloof, ook zonder binding met een kerk of religie.
Indrukwekkend vindt ze het om te zien wat patiënten in zichzelf kunnen mobiliseren aan hoop en veerkracht.

Ds. A. de Kuiper (Anje) heeft na haar gymnasiumopleiding in Gorinchem aan het Utrechts Conservatorium
orgel gestudeerd met als bijvakken piano en zang.
Aan het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek behaalde zij het praktijkdiploma kerkelijk orgelspel.
Ze is al meer dan 25 jaar actief als kerkmusicus. Ze speelt orgel in kerkdiensten, geeft orgel- en pianoles.
Verder dirigeert en begeleidt zij projectkoren.
Pas op latere leeftijd is zij, in deeltijd, theologie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht.
In februari 2008 behaalde zij haar doctoraal examen met een scriptie getiteld ‘Ruth als dienares ‘- een onderzoek naar de verwantschap tussen het boek Ruth en Deutero Jesaja in woordgebruik en theologische thema’s.
Voor haar kerkelijk examen deed ze onderzoek naar de ervaringen van jongeren in Taizévieringen in het
kader van een grootschalig onderzoek naar het jeugdwerk binnen de Protestantse kerk.
In augustus 2008 is zij geslaagd voor haar laatste kerkelijke examen.
Waarna zij in november 2008 bevestigd werd te Hillegersberg.