Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
Onderstaande Protestantse en R-K vieringen zijn conform het COVID-19 gebruiksplan in Open Hof. Dit gebruiksplan voldoet aan de  richtlijnen van het RIVM en de beide kerken.
Alle vieringen worden uitgezonden via Kerk-TV. Voorgangers etc. onder voorbehoud.
26 september Open Hof 17.00 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering
27 september Open Hof 09.30 uur Prot. P. de Nooy.
03 oktober Open Hof 17.00 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering
04 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. J.G. Amesz
19.00 uur Prot R. van Loon, Welkom Open Deur Dienst
10 oktober Open Hof 17.00 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering
11 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. D. Hoekstra, HA
17 oktober Open Hof 17.00 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering
18 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. A. Matser
24 oktober Open Hof 17.00 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering
25 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. G. Koelman
31 oktober Open Hof 17.00 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering
01 november Open Hof 09.30 uur * Prot. W. in ’t Hout, Gedachtenis der Namen.
07 november Open Hof 17.00 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering
08 november Open Hof 11.15 uur Oec. W. in ’t Hout, Dienst in 4-en.
Het is nog onzeker of deze Dienst in 4-en in de bekende vorm doorgaat. Nadere mededelingen via website en weekbulletin.
19.00 uur Prot. B. Siertsema, Nieuwe Liefde Viering

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 10 van het Open Hof Nieuws.
De diensten in Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  Hillegersberg vindt u op pagina 15 van het Open Hof Nieuws.

Gastvoorgangers

 Ds. D. Hoekstra – Olthof (Dora) heeft na het behalen van het HAVO-diploma in Emmen in het VU ziekenhuis te Amsterdam het diploma verpleegkundige-A behaald. In die tijd was zij actief betrokken bij het werk van Youth for Christ Amsterdam. Na deze periode trouwde zij en werden er andere wegen ingeslagen. Zo had zij 7 jaar lang een Evangelische Boekhandel in Alphen aan den Rijn.
In deze tijd werd de interesse gewekt voor de theologie en nadat de jongste van het gezin gesetteld was op de basisschool ging zij studeren in Utrecht. Eerst de benodigde vakken, Grieks en Latijn en de moderne talen op VWO niveau; daarna de theologische opleiding.
De theologische en de  kerkelijke opleiding werden beide afgerond in 2006. Voor de eerste werd een doctoraalscriptie geschreven voor het hoofdvak Godsdienstwijsbegeerte over de zoektocht naar ruimte voor een aanknopingspunt voor het christelijk geloof, vanuit de discussie tussen Karl Barth en Emil Brunner. Voor de kerkelijke opleiding werd een scriptie gemaakt over veranderingsprocessen in de gemeente.
Na het afstuderen werd er twee jaar gewerkt als kerkelijk werker in twee gemeentes; vervolgens kwam de aanstelling als gemeentepredikant in mei 2009 in de protestantse wijkgemeente De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel.

Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof in Ommoord. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat van deze gemeente.
Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk rondom de Alexanderkerk beschikbaar.
Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.
Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

C.M. van Loon (Rene) is predikant van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar in Capelle aan den IJssel. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit, en werkte vervolgens tien jaar voor de landelijke koepel van christelijke studentenverenigingen IFES-Nederland. Naast dit werk studeerde hij in deeltijd theologie in Utrecht. Na zijn studie ging hij in 1999 als predikant aan het werk in Capelle aan den IJssel. Daar heeft hij behalve het wijkwerk ook een missionaire opdracht: mensen helpen die de weg naar God zoeken. Verder gaat Ds. van Loon regelmatig voor in de diensten in het IJsselland ziekenhuis.
Sinds juli 2013 is hij predikant in de PKN wijkgemeente De Samaritaan (Opstandingskerk, Gordelweg) in Rotterdam-Centrum.

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Verder is Anja de oma van Ezmir.

Ds. Bettine Siertsema (Haarlem 1955) studeerde Nederlands te Amsterdam. Zij was van 1999 tot 2010 studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum (later het Blaise Pascal Instituut genoemd) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 2010 werkt zij daar als docent en onderzoeker aan de Faculteit Wijsbegeerte. In 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Zij is een van de voorgangers van de Ekklesia Amsterdam.