Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof

Dienstenschema

19 januari Open Hof 10.15 uur Oec. F.J. Timmers en G. Martens,
Week van Gebed voor de Eenheid.m.m.v. Open Hof Cantorij.
26 januari Open Hof 09.30 uur * Prot. W. in ‘t Hout.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put.
Open Hof 11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
M.m.v. Kindercantorij. Voorstellen communicantjes
02 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. F.J. Timmers.

Aftreden en bevestiging ambtsdragers.

11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.

Terugkomviering dopelingen.

09 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. A. de Kuiper.

M.m.v. Oec. Seniorenkoor Open Hof

De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K T. van Os en L. Kornet, Communieviering.
16 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. G. Koelman, HA. M.m.v. Open Hof Cantorij.
11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering.
M.m.v. RK-Koor. Ziekenzalving. Peuter/kleuterviering
19.00 uur Prot. D. Pranger, Welkom Open Deur Dienst.

M.m.v. INTERCESSION.

23 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Korevaar.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K. M. van der Put.
Open Hof 11.15 uur R-K. H. Flohr, Eucharistieviering.
26 februari Open Hof 19.30 uur R-K W. v. Paassen, Gebedsviering. M.m.v. RK-Koor. Aswoensdag.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: …

Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina …

De diensten in Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  Hillegersberg vindt u op pagina …

 

Gastvoorgangers

Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof in Ommoord. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat van deze gemeente.

Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk rondom de Alexanderkerk beschikbaar.

Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.

Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

 

Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interim-predikant te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te Tienhoven, Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds. Korevaar predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren docent geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in Spijkenisse. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur van Geestelijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds. Korevaar sinds 2001 actief als mediator.

 

Ds. A. de Kuiper (Anje) heeft na haar gymnasiumopleiding in Gorinchem aan het Utrechts Conservatorium orgel gestudeerd met als bijvakken piano en zang.

Aan het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek behaalde zij het praktijkdiploma kerkelijk orgelspel. Ze is al meer dan 25 jaar actief als kerkmusicus. Ze speelt orgel in kerkdiensten, geeft orgel- en pianoles. Verder dirigeert en begeleidt zij projectkoren.

Pas op latere leeftijd is zij, in deeltijd, theologie gaan studeren aan de Universiteit

van Utrecht. In februari 2008 behaalde zij haar doctoraal examen met een scriptie getiteld ‘Ruth als dienares ‘- een onderzoek naar de verwantschap tussen het boek Ruth en Deutero Jesaja in woordgebruik en theologische thema’s.

Voor haar kerkelijk examen deed ze onderzoek naar de ervaringen van jongeren in Taizévieringen in het kader van een grootschalig onderzoek naar het jeugdwerk binnen de Protestantse kerk. In augustus 2008 is zij geslaagd voor haar laatste kerkelijke examen. Waarna zij in november 2008 bevestigd werd te Hillegersberg.

 

Ds. Dick Pranger studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen. Na de studie afgerond te hebben is hij gaan werken voor het Bedrijfsapostolaat in het Bisdom Rotterdam. Vervolgens was hij van 1994 tot 2001 gemeentepredikant in Rotterdam-Overschie. In 2001 trad hij aan als vlootpredikant bij de Koninklijke Marine, met uitzendingen naar o.a. Irak, Afghanistan en Pakistan, twee antipiraterij-uitzendingen in de Somalische wateren en een plaatsing van 3 jaar op Aruba. Met ingang van 1 augustus 2017 heeft hij de dienst verlaten in verband met functioneel leeftijdsontslag.