Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
8 oktober Open Hof 09.30 uur Prot A. Matser, m.m.v. Open Hof Cantorij.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot E.A. van Halsema
Open Hof 11.15 uur R-K F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.M.m.v. RKKoor.
11 oktober Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).
15 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. G.A. Koelman, HA.
11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
22 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. A. de Kuiper.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M.J.S. Heikens.
Open Hof 11.15 uur R-K R. Schoolenberg, Communieviering.
25 oktober Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).
29 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot. J. Korf.
11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
01 november St. Caecilia 19.30 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. Allerheiligen.
02 november Open Hof 19.30 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering. Allerzielen.M.m.v. RK-Koor.
05 november Open Hof 09.30 uur * Prot. F.J. Timmers, Gedachtenis der Namen. M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof.
11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
08 november Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).
12 november Open Hof 09.30 uur * Prot. B.Y. Starreveld.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema, HA.
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. M.m.v. RK-Koor.

* Voor informatie over de kinderdienst, klik hier

Gastvoorgangers

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’ bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt. Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hofgemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja Matser is de schrijfster van het boek ‘De Orgelzolders’ over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël.

Ds. G.A.Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat.  Daaronder valt ook de leiding van de Laurenskring in het Laurenshuis.
Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.
Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in Ommoord / Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’s-Gravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat gegaan.

Ds. A. de Kuiper (Anje) heeft na haar gymnasiumopleiding in Gorinchem aan het Utrechts Conservatorium orgel gestudeerd met als bijvakken piano en zang.
Aan het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek behaalde zij het praktijkdiploma kerkelijk orgelspel. Ze is al meer dan 25 jaar actief als kerkmusicus. Ze speelt orgel in kerkdiensten, geeft orgel- en pianoles. Verder dirigeert en begeleidt zij projectkoren.
Pas op latere leeftijd is zij, in deeltijd, theologie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. In februari 2008 behaalde zij haar doctoraal examen met een scriptie getiteld ‘Ruth als dienares ‘- een onderzoek naar de verwantschap tussen het boek Ruth en Deutero Jesaja in woordgebruik en theologische thema’s.
Voor haar kerkelijk examen deed ze onderzoek naar de ervaringen van jongeren in Taizévieringen in het kader van een grootschalig onderzoek naar het jeugdwerk binnen de Protestantse kerk. In augustus 2008 is zij geslaagd voor haar laatste kerkelijke examen. Waarna zij in november 2008 bevestigd werd te Hillegersberg.