Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof
21 januari Open Hof 10.15 uur * Oec. F.J. Timmers en R. Schoolenberg,
M.m.v. Open Hof Cantorij.
Week van Gebed voor Eenheid,
24 januari Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).
28 januari Open Hof 09.30 uur * Prot. F.J. Timmers. M.m.v. Oec. Seniorenkoor Open Hof.
Aftreden en bevestiging ambtsdragers.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M.J.S. Heikens.
Open Hof 11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
Voorstellen Eerste Communicanten.
4 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. J.G. Amesz.
11.15 uur R-K F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.
11 februari Open Hof 09.30 uur * Prot. A. Matser. M.m.v. Open Hof Cantorij.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
M.m.v. RK Koor. Ziekenzalving
14 februari Open Hof 19.30 uur R-K W. Bekedam, Gebedsviering.
M.m.v. RK Koor. Aswoensdag.
Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).

Gastvoorgangers

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël en de oma van Ezmir.