Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dienstenschema Open Hof

Dienstenschema

27 juni Open Hof 20.00 uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum).
01 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J.G. Amesz.
St. Josephkerk 11.00 uur R-K Centrale Slot viering Sint Christoffel Parochie m.m.v. Het Pastorale Team.
locatie: St. Josephkerk, Kerklaan 20, Nieuwerkerk a/d IJssel.
08 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J. Korf.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.
M.m.v. RK-Koor
15 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. G. Koelman.
11.15 uur R-K R. Schoolenberg, Communieviering.
22 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J.W. Doff.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K J.A.M. Staps.
Open Hof 11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering..
26 juli Open Hof 14.00 uur Prot. J. Korf, Middagkerkdienst.
29 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. B.J.S. Jonker.
11.15 uur R-K R. Schoolenberg, Communieviering
05 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. J. Korf.
11.15 uur R-K J. van der Lee, Communieviering.
12 augustus Open Hof 09.30 uur * Ptot. N. Falkenburg
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema
Open Hof 11.15 uur R-K F.L. Martens, Communieviering
19 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Korevaar.
11.15 uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering.
26 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. B.J.S. Jonker, HA.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K M.J.S. Heikens.
Open Hof 11.15 uur R-K T. Van Os en L. Kornet, Communieviering.

 

Gastvoorgangers

Ds. J.W. Doff  was op 16 juni  2016 42 jaar predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Jan Willem Doff werd geboren op 31 mei 1949 in Apeldoorn. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1974 gereformeerd predikant te Schermerhorn. Daarna stond hij te Brielle (1979), Scheveningen (1983, geestelijk verzorger verpleeghuizen) en in Open Hof (1986-2014). In de periode 1997-2002 was Ds. Doff praeses van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Ds. Doff ging in mei 2014 met emeritaat.

Ds. N. Falkenburg vond haar eerste gemeente in het Friese Dokkum waar zij was verbonden aan de NH kerk. Daarna was Ds. Falkenburg zes jaar studentenpredikant in Rotterdam. Sinds 1997 is zij werkzaam als geestelijk verzorger in het Erasmus MC-Sophia, waar zij haar werk combineert met wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis.

Ds. B.J.S Jonker is afgestudeerd aan de pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht en daarna aan de protestantse theologische faculteit in Brussel. Hij heeft gestaan in de gemeente Cuijk, Grave en Gennep daarna in Nieuw Helvoet en vervolgens in Barendrecht.
Daarnaast was hij jarenlang docent godsdienst aan de Nijmeegse Scholengemeenschap,  aan het Angelus Merula in Hellevoetsluis en het Zandvliet college in Den Haag. In 2006 ging Ds. Jonker met emeritaat. Nu is hij vooral violist in symfonieorkesten.

Ds. G.A.Koelman studeerde in Groningen en hij was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij een van de predikanten van Open Hof. Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat.  Daaronder valt ook de leiding van de Laurenskring in het Laurenshuis. Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van de Rotterdam Marathon.
Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn hart.

Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interim-predikant te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te Tienhoven, Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds. Korevaar predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren docent geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in Spijkenisse. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur van Geestelijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds. Korevaar sinds 2001 actief als mediator.

Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in Ommoord / Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’s-Gravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat gegaan. Onlangs heeft Open Hof Ds. Korf kunnen verwelkomen als overbruggingspredikant na het vertrek van Bart Starreveld. Ds. Korf richt zich m.n. op ouderenbezoek, voorgaan in de diensten op donderdagmiddag en ook op enkele zondagen. Verder begeleidt hij uitvaarten en de pastoraatgroep.