Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Open Hof weer open; update aanmelden voor RK-vieringen
Categorie: Nieuws

Open Hof voorzichtig weer open

Vorige week hebben we als de beide beraden in Open Hof, samen met SKO, bekend kunnen maken;

  1. dat er in juni (mogelijk ook juli) nog geen protestantse kerkdiensten zullen plaatsvinden en dat de RK parochie is vanaf 7 juni weer kerkdiensten op kleine schaal te organiseert.
  2. dat er conform alle richtlijnen, tot 1 september geen kooractiviteiten plaats kunnen vinden.
  3. dat er vanaf 1 juni door de weeks in Open Hof weer beperkt gebruikers kunnen worden toegelaten, die zich zullen moeten houden aan alle gestelde voorwaarden en maatregelen.

Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de beide beraden en de SKO in gesprek met het bestuur van de Sint-Christoffelparochie om te komen tot een gezamenlijk gebruiksplan voor Open Hof.
Hierin moeten, behalve het gebruik van de zalen, ook alle aspecten worden meegenomen voor een goed en veilig gebruik rondom de kerkdiensten en de (gezamenlijke) kerkelijke activiteiten.

Dit gebruiksplan zal moeten voldoen aan de landelijke en plaatselijke regels van het RIVM en van de beide kerken. We trekken op in een gezamenlijk proces.

Update over de RK-vieringen.

De RK parochie gaat vanaf zaterdag 4 juli om 17.00 uur in
de Open Hof kerkdiensten houden met maximaal 100 bezoekers.

De viering van zondag om 11.15 uur komt te vervallen Als u de viering wilt bijwonen dan moet u zich van te voren aanmelden.

Voor de Open Hof moet u zich aanmelden bij Dori Heijmans via de Email openhof@christoffelparochie.nl of telefonisch via 06-18 87 37 68 van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

Voor de emailadressen of telefoonnummers van de overige locaties wordt u verzocht de website van de Christoffelparochie te raadplegen.

In verband met de RIVM-eisen en eventueel contactonderzoek door de GGD moet u zich aanmelden met naam, adres en telefoonnummer en u moet vrij zijn van klachten zoals die in de RIVM richtlijnen zijn vermeld.

Blijf verder gelden; Op het moment dat er meer informatie bekend is zullen we daarvan op de hoogte brengen.

De gezamenlijke kerken