Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Open Hof weer open; update aanmelden voor RK-vieringen
Categorie: Nieuws

Open Hof voorzichtig weer open.

Update over de RK-vieringen.

De RK parochie gaat vanaf zaterdag 4 juli om 17.00 uur in
de Open Hof kerkdiensten houden met maximaal 100 bezoekers.

De viering van zondag om 11.15 uur komt te vervallen Als u de viering wilt bijwonen dan moet u zich van te voren aanmelden.

Voor de Open Hof moet u zich aanmelden bij Dori Heijmans via de Email openhof@christoffelparochie.nl of telefonisch via 06-18 87 37 68 van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
U kunt hier ook uw intenties doorgeven.

Voor de emailadressen of telefoonnummers van de overige locaties wordt u verzocht de website van de Christoffelparochie te raadplegen.

In verband met de RIVM-eisen en eventueel contactonderzoek door de GGD moet u zich aanmelden met naam, adres en telefoonnummer en u moet vrij zijn van klachten zoals die in de RIVM richtlijnen zijn vermeld.

Blijf verder gelden; Op het moment dat er meer informatie bekend is zullen we daarvan op de hoogte brengen.

De gezamenlijke kerken