Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Alternatief spreekuur vluchtelingen VOZ
Categorie: Aankondigingen

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) heeft een wekelijks spreekuur in de Open Hof kerk in Ommoord. Daar helpen zeven vrijwilligers vluchtelingen met hun vragen en horen hun verhalen. Toen de kerkelijke activiteiten vanwege de corona stilgelegd werden, hoefden we niet lang na te denken over een alternatief spreekuur. We wilden de mensen waar we al een tijd mee optrekken, zeker nu niet in de steek laten. Brieven en telefoontjes zijn grote hindernissen voor analfabeten en mensen die zwak zijn in de Nederlandse taal.

We besloten tot een alternatief spreekuur via telefoon, whats app, e-mail en soms Zoom. Zo konden we mensen blijven helpen met het verlengen van hun verblijfsvergunning, regelen van kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen, aanvragen van voedselpakketten en digitale huiswerkhulp voor basisschoolleerlingen.
Ook hebben we informatie over het corona virus in de eigen taal onder onze vluchtelingen verspreid.

Als spreekuurteam houden we wekelijks onderling contact via een videoprogramma.

Paul Bergmans
06 – 2055 2965