Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Ontmoetingsmiddag 15 maart
Categorie: Aankondigingen

Ontmoetingsmiddag zondag 15 maart 2020 in Open Hof ,Hesseplaats 441 in Rotterdam-Ommoord, met als onderwerp: “De Chigi-Kapellen in Rome” door Hans van Rossum

Voor deze middag wordt u hartelijk uitgenodigd.
Kunsthistoricus Hans van Rossum zal ons vertellen over “de Chigi-kapellen” in Rome die gemaakt zijn door de grote kunstenaar Rafaël (1483-1520).

Grafkapellen in Italië werden in de 16e en 17e eeuw door bekende kunstenaars uit die periode, zoals Michelangelo en Rafaël, gebruikt om nieuwe technieken uit te proberen met behulp van nieuwe materialen. Eerst voerden zij experimenten uit alvorens hetgeen zij ontdekt hadden toe te passen in godshuizen of in de paleizen van koningen en hertogen. Zij waren behalve schilder ook architect en beeldhouwer en kregen veel opdrachten van pausen, kardinalen en rijke Italiaanse families om paleizen en kerken te ontwerpen en te decoreren. Michelangelo en Rafaël gebruikten dan onder andere grafkapellen van bekende personen in bekende Italiaanse kerken als centrum voor hun experimenten.

Deze lezing gaat over twee Chigi-kapellen die beide het werk zijn van Rafaël: de Chigi-kapel in de Santa Maria del Popolo en die in de Santa Maria della Pace, beide te Rome. De stichter van deze kapellen is Agostino Chigi, lid van een rijke bankiersfamilie uit Siena. Van deze kapellen was Rafaël de architect, schilder en beeldhouwer.

Bij velen van u zal de spreker wellicht nog bekend zijn door vorige lezingen tijdens een ontmoetingsmiddag, namelijk die over “Romeins Glas” en “het Graf van Toetanchamon”.

Leuk te vermelden dat de spreker een broer is van “onze” Egbert van Rossum, voor velen een bekende in Open Hof.

De inloop is om 14.30 uur met een kopje thee of koffie. Om 14.45 uur begint de presentatie en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis.

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen!

Ontmoetingsmiddagcommissie

Maartje Greevenbosch            Henny Muilwijk                    Dori Heijmans
tel. 010-4215920                       tel. 010-4550398                  tel. 010-4229891