Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Woord & Beeld 5 februari
Categorie: Aankondigingen

 

Woord & Beeld

Een goed gesprek: Jacob en Ezau, een tweeling met karakter

 

De twee broers Ezau en Jacob kennen we als twee tegengestelde karakters. Hun levensloop toont nogal eens ruwheid en sluwheid, conflict en bedrog. En hun ouders – Isaac en Rebekka – spelen daar ook hun rol in. Toch verzoenen ze zich. We gaan tijdens de volgende presentatie van Woord & Beeld die twee levens volgen, uitgaande van het gesprek bij hun verzoening (Genesis 33). Ds. Jan Willem Doff laat ons de verrassende kant daarvan zien.

Daarna volgt de presentatie door Elsa de Groot en Louis Vermeulen, waarin we zien hoe kunstenaars het leven van die twee broers hebben uitgebeeld. Waar lag hun sympathie ? Bij Jacob als de toekomstig aartsvader of toch bij de weerbarstige Ezau ? Hoe denken wij daarover ?

U wordt van harte uitgenodigd voor deze presentatie van

Woord & Beeld op dinsdag, 5 februari a.s. om 14.30 u in Open Hof.

Even uw aandacht voor de tijd: Op verzoek van belangstellenden hebben wij deze keer gekozen voor de middag.In de hoop dat meer mensen kunnen deelnemen.

Wij hopen u te mogen begroeten. U bent welkom !