Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Ontmoetingsmiddag zondag 25 maart
Categorie: Aankondigingen

Extra Ontmoetingsmiddag op Palmpasen, zondag 25 maart 2018 in Open Hof

Op Palmzondag, 25 maart, is er een speciale ontmoetingsmiddag, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.  We ontmoeten elkaar in de bekende gezellige setting en het thema wordt verzorgd door de mensen van het leerhuis Woord & Beeld.
En dat thema is vanzelfsprekend op deze dag:
de Intocht van Jezus in Jeruzalem”.
Bij het Woord-gedeelte gaan we samen onder leiding van ds. Jan Willem Doff na hoe de oude profetie over de intocht van de Koning vormt heeft gekregen in de verhalen van de evangelisten. Daarna gaan we samen op zoek naar de manier waarop dit verhaal de mensen in later tijd heeft geïnspireerd.

Dat gebeurt door een presentatie waarin Elsa de Groot en Louis Vermeulen laten zien hoe er opmerkelijke visies zijn gegeven in schilderijen, beeldhouwwerk, kinderbijbels en  voorwerpen. Er zijn maar weinig gegevens bekend:  Christus rijdend op een ezel, de discipelen en enthousiaste mensen die met palmtakken en mantels een weg banen naar de stad. Wij weten wat volgen zou in de week erna. Je zou zeggen, er lijkt niet veel variatie mogelijk, maar zoals zo vaak zit de verrassing in de details. Daarnaar gaan we samen op zoek.

U bent van harte welkom. U hoeft natuurlijk geen palmtak mee te brengen, maar het zou wel leuk zijn !

Ook deze middag begint om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. Om 14.45 uur begint de inleiding en presentatie en om ongeveer 16.30 uur eindigt deze middag. De toegang is gratis.

Ontmoetingsmiddagcommissie

Maartje Greevenbosch, tel. 010-4215920
Henny Muilwijk, tel. 010-4550398