Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
40 dagenboekje
Categorie: Archief

Uw bijdrage in het 40-dagenboekje op weg naar Pasen 2018

Ook in 2018 zal er weer een boekje voor de veertigdagentijd, bestemd voor de parochianen van de St Christoffelparochie en de gemeenteleden van de PKN Open Hof, worden samengesteld. Dat kunnen wij echter alleen met uw inbreng.

Het thema voor dit boekje is: Keuzes maken.
Dit is ook het thema voor het komende jaar binnen de Sint Christoffel Parochie.
De Bijbel staat vol met verhalen over het maken van keuzes. Ook wij maken dagelijks keuzes in ons leven. Vaak zonder ons bewust te zijn van de consequenties van die keuzes voor de mensen om ons heen en voor de aarde. Daarom is het sub-thema voor het boekje Duurzaamheid.

Uw bijdrage in de vorm van een tekst, een gedicht, een gebed of een recept, is van harte welkom bij de samenstellers van het boekje.

U kunt deze voor 15 december 2017 inleveren bij het secretariaat van de Open Hof, of mailen naar het centrale secretariaat van de St Christoffelparochie: secretariaat@christoffelparochie.nl.
U kunt daar ook opgeven dat u het boekje digitaal wilt ontvangen

Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw bijdragen,

namens de werkgroep 40-dagenboekje,
Hildegard Verbaarschot-Bockweg