Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
13-10 20.00 uur; Van conflict tot gemeenschap?
Categorie: Aankondigingen

Van conflict tot gemeenschap?

Zo’n 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther en anderen Kerk en wereld in rep en roer.
Er ontstond een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament.
Eeuwenlang was de scheiding tussen de katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. Mede dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen, al is dit niet altijd zichtbaar en merkbaar. In onze Open Hof is er een verbondenheid gegroeid, al zijn er ook mensen afgehaakt en is de band bij de een sterker dan bij de ander.

In ieder geval zullen we het herdenken van 31 oktober 1517, de datum die gezien wordt als het begin van de Reformatie, zeker in Open Hof niet zomaar voorbij laten gaan.
Op maandagavond 13 november a.s. willen bij elkaar komen om met name bij de vragen stil te staan: Wat betekent de Reformatie vandaag? Hoe gaan we samen verder?

De inleiding wordt verzorgd door drs. Geert van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Naast de inleiding is er gelegenheid tot vragen. We beginnen om 20.00 uur en we sluiten uiterlijk af om 22.00 uur. Vooraf, in de pauze en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ieder is van harte welkom. We hopen op een inspirerend samenzijn.

Pastor Rita Schoolenberg, ds. Fulco Timmers, Barend van Wijngaarden (  Coördinator Vorming & Gesprek)