Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Woord & Beeld
Categorie: Aankondigingen

Enkele jaren geleden waren er regelmatig leerhuisavonden Woord & Beeld, met een nieuwe opzet, die op veel belangstelling en waardering konden rekenen. Uitgangspunt vormden de thema’s van de bijbellezingen in de kerkdiensten, bij voorbeeld over David, Elia & Elisa, Judith. Ze werden op twee manieren belicht: door dieper in te gaan op de woorden van de bijbeltekst èn door een presentatie van de uitbeelding in de beeldende kunst. De illustraties in vroegere en hedendaagse kinderbijbels zorgden bovendien voor herinneringen en verrassingen. Met het vertrek van de beide predikanten kwam aan deze reeks een einde. Veel deelnemers vonden dat jammer.

Daarom is er goed nieuws: komend seizoen staat Woord & Beeld weer twee keer op het programma.

De formule blijft gehandhaafd, de thema’s zijn nieuw.

Het eerste deel Woord wordt verzorgd door ds. Jan Willem Doff; na de pauze presenteren Elsa de Groot en Louis Vermeulen het onderdeel Beeld.

Voor donderdag, 23 november (20.00 uur) is het thema Advent: Een boek vol verwachting. Het tweede thema wordt later bepaald. Dit komt in het voorjaar aan de orde.

Wij hopen weer samen met velen van u prachtige avonden te houden.

Als er voldoende belangstelling is, kunnen we deze bijeenkomsten naast de avonden ook op middagen houden. Graag zouden we dat willen peilen. Daarom het verzoek: als u liever ’s middags dan ’s avonds zou komen, mail ons dan (gesprek@openhof-ommoord.nl).

Uw reacties zijn van harte welkom.

En alvast tot ziens bij Woord & Beeld !