Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Smoelenboek (PKN)
Categorie: Organisatie

Klik op de foto’s voor grotere weergave en meer informatie

Pastores team

Dagelijks bestuur

Taakgroep Pastoraat

Taakgroep Eredienst

Taakgroep 40-minners

Wijkdiaconie

Taakgroep Vorming en Gesprek